Just nu pågår ett arbete med en allmän översyn av hemsidan. Informationskommittén gör en översyn av våra informationskanaler, där hemsidan är en central del och på så vis blivit första anhalt.

Vi har också diskuterat alternativen (behålla vår nuvarande hemsida eller byta ut mot något alternativ, där närmast till hands vore en IdrottOnline-baserad webbplats). Tills vidare har vi kommit fram till att vi fortsätter med vår nuvarande hemsida men att vi då gör en översyn av innehållet och hur det presenteras.

Vi har slagit ihop några sidor/kategorier ("På gång" och "Nyheter" gick in under samma innehåll, "Aktuellt". Samma med "Reportage" och "Artiklar", där innehållet under "Artiklar" flyttades in under Reportage), del har vi rumstrerat om en del i menyn. Syftet är förstås att det ska bli lättare att hitta.

Det har också gjorts en hel del tekniskt under huven-arbete med webbplatsen, vilket mer är ett allmänt underhåll. Hemsidan borde nu bli lite rappare att ladda. Det innebär också att det finns en ökad risk för buggar. Rapportera alla ni hittar till mig så jag kan rätta dem.

Vi kommer också se över fördelningen av information, med ett fokus på startsidan. Åsikter är varmt välkomna. Extra varmt välkommen är sådan från nya medlemmar, som inte är lika invanda vid vår gamla hemsida.