Nattorienterare

Natti Natti

– en intensiv nattstafett

onsdagen 27 september

PM Natti Natti 2017

27 september

Samling

Tävlingscentrum är beläget vid Blommenbergsskolan, Blommenbergsvägen 116. OBS: Konstgräsytor på skolgården får inte beträdas med dubbskor. Klubbvimplar/vindskydd får inte heller sättas på konstgräsytorna.

Allmänna färdmedel

Buss 161, hållplats Stora fågelsången, cirka 160 m gångväg. Tunnelbanans röda linje, hållplats Liljeholmen, cirka 1000 m gångväg. Tunnelbanans röda linje, hållplats Aspudden, cirka 1000 m gångväg. Avgångar se www.sl.se

Parkering

Endast parkering på allmän gata, möjligheten att hitta någon plats i närområdet mycket begränsad, samåk gärna och åk helst kommunalt.

Öppna klasser/motionsorientering

Föranmälan via Eventor senast söndagen den 24 september eller direkt på tävlingsarenan. Ungdom till och med 16 år 70 kr, övriga 115 kr. Fakturering till OL-klubbar. Övriga betalar kontant/swish. Sportidentbrickor kan hyras för 30 kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 600 kr.

Banor:
ÖM 2, 2,0 km, varav snitsel 300 m
ÖM 5, 2,9 km, varav snitsel 300 m
ÖM 8, 3,5 km, varav snitsel 300 m

Individuell start i anslutning till arenan. Start kl 19.15-20.15. Maxtid 1 timme och 30 min.

Anmälan/kostnad stafetten

Via Eventor senast onsdagen den 20 september.
Lilla Natti Natti 210 kr + 70 kr/extralöpare. Stora Natti Natti 920 kr. Avgifterna faktureras i efterhand. Sportidentbrickor kan hyras för 30 kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 600 kr. 

Efteranmälan stafetten

Efteranmälan stafetten: Via Eventor mot 50 % högre avgift senast söndagen den 24 september.

Starttider

Lilla Natti Natti 19.00    Stora Natti Natti 19.10

Start i anslutning till arenan.

PM, startlista, resultat, onlinetidersystem

Se Eventor eller www.ifkenskede.se
Resultat under tävlingen på http://liveresultat.orientering.se och via mobilappen "LO - Live Resultat"

Stämplingsstystem 

Sportident

Lagsammansättning

Till och med onsdag 27 september kl 12.00 kan namn och brickändringar göras via Eventor. Ändringar i löparsammansättningen kan göras fram till 30 min före start genom en speciell lagändringsblankett som finns i lagkuvertet. 
 
Lilla Natti Natti är öppen för löpare upp till 16 år, en sträcka ska i sin helhet besättas av flickor. Lilla Natti Natti har 1 löpare på första och tredje sträckan (gul svårighetsnivå). På andra sträcka får 1 till 3 löpare delta (vit svårighetsnivå). Om flera löpare deltar på andra sträckan växlar förste löpare i mål till tredje sträckans löpare.
 
Stora Natti Natti är öppen för alla, minst 2 damer i laget. Stora Natti Natti har 1 löpare på första sträckan, 3 löpare på sträcka 2 och 3 samt 1 löpare på sista sträckan.

Lagkuvert

Hämtas vid tävlingsexpeditionen. I lagkuvertet finns nummerlappar och lagändringsblankett. Lag som hyr SportIdentbrickor kvitterar ut dessa samtidigt med utlämning av kuvert. Hyrbrickor återlämnas vid utstämpling. För ej återlämnad bricka debiteras 600 kr. 

Nummerlappar

Lagnummer och sträcka framgår av nummerlappen. Obs: Medtag egna säkerhetsnålar!

Karta

Vinterviken sprintkarta, skalan 1:5000 ekvidistans 2,5 m. Reviderad 2017

Terräng

Terrängen har många stigar och vägar, framkomligheten är god. Kuperingen är måttlig. Banorna passerar trafikerade vägar. Iakttag stor försiktighet vid vägpassage. Vanliga trafikregler gäller, följ trafikvakters instruktioner!

Förbjudna områden

Förbjudna områden är tomtmark markerade med grönt på kartan. Det är ytterst viktigt att alla tävlande respekterar alla förbjudna områden.

Kontroller

Kontroller SportIdentenheter och reflexstavar. Inga skärmar.

Banlängder

Lilla Natti Natti

Sträcka 1 och 3: 1,9 km, varav snitsel ca 300 m – gul svårighetsnivå
Sträcka 2: 1,9 km, varav snitsel ca 300 m – vit svårighetsnivå 
 

Stora Natti Natti

Sträcka 1-8: 3,2-3,3 km, varav snitsel ca 300 m

Gaffling

I Lilla Natti Natti är sträcka 1 och 3 gafflade (gul svårighetsnivå). Sträcka 2 är rak (vit svårighetsnivå).
I Stora Natti Natti är samtliga sträckor gafflade.

Växling

Lilla Natti Natti: Vid växling tar löparen på första sträckan 3 kartor från kartplanket och lämnar dessa till löparna på andra sträckan. Om det är färre än 3 löpare på andra sträckan lämnar förstesträckslöparen överblivna kartor till funktionär på väg till utstämplingen. Den första av andrasträckslöparna som kommer i mål växlar ut tredje sträckan. OBS: Samtliga andrasträcklöpare måste passera utstämplingen även om de inte växlar.
 
Stora Natti Natti: Växling sker enligt ”25-mannaprincipen”. Förstesträckslöparen tar tre kartor och ger till de som springer andra sträckan. Den andrasträckslöpare som är först i mål växlar till den tredjesträckslöpare som ska gå ut först och så vidare. De två första inkommande löparna på den gemensamma tredjesträckan i Stora Natti Natti tar en blindkarta och överlämnar till löparen på sista sträcka. Blindkartorna lämnas till funktionärer på väg till startpunkten då siste löpare går ut. På de parallella sträckorna, där man växlar, bör man gå ut i den ordning man har anmält laget. Annars blir sträcktiderna felaktiga.

Målstämpling

Målstämpling måste ske vid växling på samtliga sträckor och vid målgång. Utstämpling måste ske efter växling/målgång. Utstämpling måste även ske för löpare som avbryter tävlingen.

Omstart/maxtid

Omstart sker cirka 10 min efter målgång i respektive klass. 
Målet stänger kl 21.50, vilket innebär maxtid 2 timmar och 50 minuter för lilla Natti Natti och 2 timmar och 40 minuter för stora Natti Natti.

Ombyte

Ombyte och dusch inomhus. 
OBS: Omklädningsrum/dusch finns tillgängliga kl 18.00- 22.30.
INGA NÖTTER får tas in i skolbyggnaden på grund av extremt allergiska elever

Priser

Traditionella priser, skänkta av ICA Kvantum Bea i Svedmyra.

Service

Välförsedd servering med bland annat gulaschsoppa, varmkorv, smörgåsar, hembakta kakor samt varm och kall dryck. Enklare omplåstring.

Toaletter

I anslutning till omklädningsrummen.

Tävlingsledning

Tävlingsledare

Therese  Sjöberg, 0730-35 31 59, klicka för att visa e-postadress

Tävlingskontrollant

Jan Frödin

Banläggare

Fredrik Hedin

Bankontrollant 

Bo Hedlund